SceneStatistikk.no
Velkommen til Scenestatistikk. Her finner du publikum- og produksjonstall for all aktivitet produsert og formidlet ved NTOs medlemsinstitusjoner, samt formidlet gjennom Norsk scenekunstbruk og øvrige forestillinger i Den kulturelle skolesekken.
Brukertilgang for NTOs medlemmer: