SceneStatistikk.no
Fra og med rapporteringsåret 2018 skal NTO-medlemmene levere scenestatistikk til Kulturdepartementet via Altinn-portalen og søknadssystemet som Norsk kulturråd forvalter.
OrgDot