SceneStatistikk.no

Statistikk NTO-medlemmer 2000-2017

NB! Fra og med rapporteringsåret 2018 leverer musikk- og scenekunstinstitusjonene besøks- og aktivitetsstatistikk til Kulturdepartementet sammen med den årlige budsjettsøknaden via søknadssystemet som Norsk kulturråd forvalter og Altinn-portalen. Denne statistikken vil bli offentlig tilgjengelig via Kulturrådet.
På oppdrag fra Kulturdepartementet innhentet og kvalitetssikret NTO i perioden 2000 – 2017 årlig publikums- og aktivitetstall fra medlemmene på kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 01/ 70/71 og førte statistikk. NTO samlet for egen del også inn de samme dataene for de øvrige medlemmene. Disse tallene finner du i lenkene under.
Medlemmer av NTO på statsbudsjettets kapittel 323, post 01/ 70/71 - scenekunstinstitusjoner
Medlemmer av NTO – scenekunst
Medlemmer av NTO på statsbudsjettets kapittel 323, post 70/71 - musikkinstitusjoner
Medlemmer av NTO – musikk
NTOs medlemmer har opp gjennom årene rapportert på ulike variabler, og enkelte virksomheter har endret plass på statsbudsjettet. Nye medlemmer har også kommet til, og andre medlemmer produserer/formidler ikke selv direkte til et publikum. Dette er årsakene til at det mangler tall i noen av tabellene for enkelte år, og at de aggregerte tallene har endret seg noe gjennom årenes løp.

Årsrapporter NTO-medlemmer

Årsrapporter 2017
Årsrapporter 2016
Årsrapporter 2015
Årsrapporter 2014
Årsrapporter 2013
Årsrapporter 2012
Årsrapporter 2011
Årsrapporter tidligere år