SceneStatistikk.no

Statistikk NTO-medlemmer 2000-2017

NB! Fra og med rapporteringsåret 2018 leverer musikk- og scenekunstinstitusjonene besøks- og aktivitetsstatistikk til Kulturdepartementet sammen med den årlige budsjettsøknaden via søknadssystemet som Norsk kulturråd forvalter og Altinn-portalen. Denne statistikken vil bli offentlig tilgjengelig via Kulturrådet.
På oppdrag fra Kulturdepartementet innhentet og kvalitetssikret NTO i perioden 2000 – 2017 årlig publikums- og aktivitetstall fra medlemmene på kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 01/ 70/71 og førte statistikk. NTO samlet for egen del også inn de samme dataene for de øvrige medlemmene. Disse tallene finner du i lenkene under.
Medlemmer av NTO på statsbudsjettets kapittel 323, post 01/ 70/71 - scenekunstinstitusjoner
Medlemmer av NTO – scenekunst
Medlemmer av NTO på statsbudsjettets kapittel 323, post 70/71 - musikkinstitusjoner
Medlemmer av NTO – musikk
NTOs medlemmer har opp gjennom årene rapportert på ulike variabler, og enkelte virksomheter har endret plass på statsbudsjettet. Nye medlemmer har også kommet til, og andre medlemmer produserer/formidler ikke selv direkte til et publikum. Dette er årsakene til at det mangler tall i noen av tabellene for enkelte år, og at de aggregerte tallene har endret seg noe gjennom årenes løp.

Årsrapporter NTO-medlemmer

Årsrapporter 2017
Årsrapporter 2016
Årsrapporter 2015
Årsrapporter 2014
Årsrapporter 2013
Årsrapporter 2012
Årsrapporter 2011
Årsrapporter 2010
Årsrapporter 2009
Årsrapporter 2008
Årsrapporter 2007
Årsrapporter 2006
Årsrapporter 2005
Årsrapporter 2004
Årsrapporter 2003
Årsrapporter 2002
Årsrapporter 2001
Årsrapporter 2000