SceneStatistikk.no
tilbake

Medlemmer av NTO på statsbudsjettets kapittel 323, post 70/71 - musikkinstitusjoner

Statistikk for:
NTOs medlemmer har opp gjennom årene rapportert på ulike variabler, og enkelte virksomheter har endret plass på statsbudsjettet. Nye medlemmer har også kommet til, og andre medlemmer produserer/formidler ikke selv direkte til et publikum. Dette er årsakene til at det mangler tall i noen av tabellene for enkelte år, og at de aggregerte tallene har endret seg noe gjennom årenes løp.
For definisjoner se lenger ned.

Tab 1. Totalt antall konserter/arrangement og publikum

Snitt siste 4 år 2017
KonsPubKonsPub
Arktisk Filharmoni16039 83624671 515
Bergen Filharmoniske Orkester182110 386320129 108
Det Norske Blåseensemble10030 0286837 890
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester11027 826--
Oslo-Filharmonien144118 980155129 065
Stavanger Symfoniorkester18985 78515881 622
Trondheim Symfoniorkester & Opera12069 01612683 622
Sum1 005481 8571 073532 822

Kons = Totalt ant. konserter/forestillinger/arrangement
Pub = Totalt ant. publikum

Kilden Teater og Konserthus rapporterer som én virksomhet under scenekunstinstitusjoner f.o.m. 2016. Tidligere rapporterte Kilden som tre virksomheter: Kilden – Kristiansand Symfoniorkester, Kilden – Opera Sør (scenekunstinstitusjon) og Kilden – Agder Teater (scenekunstinstitusjon).

Tab 2. Antall kunstneriske arrangement og publikum på kunstneriske arrangement

 2017
KonsPub
Arktisk Filharmoni24471 237
Bergen Filharmoniske Orkester135114 158
Det Norske Blåseensemble6837 890
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester--
Oslo-Filharmonien94124 956
Stavanger Symfoniorkester15479 428
Trondheim Symfoniorkester & Opera12582 438
Sum820510 107

Kons = Ant. konserter/forestillinger/kunstneriske arrangement
Pub = Ant. pulikum på konserter/forestillinger/kunstneriske arrangement

Med kunstnerisk arrangement menes et selvstendig kunstarrangement. Rene formidlingsarrangement inngår ikke i dette. Kunstneriske arrangement og formidlingsarrangement ble adskilt som to underkategorier som til sammen utgjør institusjonens totaltall (jf. tabell 1) f.o.m. 2016.

Tab 3. Antall publikum på billetterte arrangement, herav med sponsorbilletter og fribilletter

Snitt siste 4 år 2017
BillSponsFriBillSponsFri
Arktisk Filharmoni27 508193 32451 23201 995
Bergen Filharmoniske Orkester90 4846896 380105 863807 057
Det Norske Blåseensemble22 54024088633 590200750
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester23 8221 1182 400---
Oslo-Filharmonien89 7453502 70298 1361 4042 577
Stavanger Symfoniorkester55 7451264 81454 7716304 878
Trondheim Symfoniorkester & Opera56 6214 4013 70459 0543 6734 701
Sum366 4656 94324 210402 6465 98721 958

Bill = Ant. publikum på billetterte arrangement
Spons = Herav med sponsorbilletter
Fri = Herav med fribilletter

Med «billettert arrangement» menes ethvert arrangement med billettsalg. I dette inngår både ordinære billetter, sponsorbilletter og fribilletter. Publikum i DKS og på åpne utendørsarrangement teller eksempelvis ikke med her.

Med «sponsorbillett» menes billett til sponsorer på arrangement med billettsalg. Sponsorbillett er ikke fribillett. Med «fribillett» menes gratisbillett på arrangement med billettsalg.

Tab 4. Antall konserter/forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2017
EgenTurnéUtlandEgenTurnéUtland
Arktisk Filharmoni141172209298
Bergen Filharmoniske Orkester13110530758
Det Norske Blåseensemble4451617438
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester62220---
Oslo-Filharmonien978914645
Stavanger Symfoniorkester99882123305
Trondheim Symfoniorkester & Opera8410511871
Sum6582062992011835

Egen = Antall konserter/forestillinger/arrangement på fast arena/i egen konsertsal/egen kommune
Turné = Antall konserter/forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Utland = Antall konserter/forestillinger/arrangement i utlandet

Tab 5. Antall publikum på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2017
EgenTurnéUtlandEgenTurnéUtland
Arktisk Filharmoni28 5578 0883 19256 8857 6606 970
Bergen Filharmoniske Orkester89 4533 7395 892117 0001 45810 650
Det Norske Blåseensemble12 70411 4613 51414 85214 4388 600
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester23 2093 8220---
Oslo-Filharmonien84 30418 51214 942109 6657 31512 085
Stavanger Symfoniorkester73 6208 9353 23074 1992 6454 778
Trondheim Symfoniorkester & Opera55 4524 7423 97978 0175 155450
Sum367 29959 29934 749450 61838 67143 533

Egen = Ant. publikum på fast arena/i egen konsertsal/egen kommune
Turné = Ant. publikum i Norge utenfor egen kommune
Utland = Ant. publikum i utlandet

Tab 6. Antall orkesterkonserter, kammerkonserter og andre konsert- og forestillingsformer

Snitt siste 4 år 2017
OrkKammAndreOrkKammAndre
Arktisk Filharmoni586041639487
Bergen Filharmoniske Orkester735716674919
Det Norske Blåseensemble250486620
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester18683---
Oslo-Filharmonien80103381130
Stavanger Symfoniorkester71102874755
Trondheim Symfoniorkester & Opera522437342071
Sum354309266325313182

Ork = Ant. orkesterkonserter
Kamm = Ant. kammerkonserter
Andre = Ant. andre konserter og forestillingsformer

«Orkesterkonserter» omfatter det som tidligere het «symfonikonserter».

Tab 7. Antall publikum på orkesterkonserter, kammerkonserter og andre konsert- og forestillingsformer

Snitt siste 4 år 2017
OrkKammAndreOrkKammAndre
Arktisk Filharmoni17 5166 08216 17426 67110 42334 143
Bergen Filharmoniske Orkester79 50610 37617 32084 2159 09320 850
Det Norske Blåseensemble2 5929 75317 55811 50026 3900
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester11 62829213 710---
Oslo-Filharmonien111 3949633 115123 5201 4360
Stavanger Symfoniorkester67 6839 1668 35267 2729 4352 721
Trondheim Symfoniorkester & Opera45 1523 15419 90831 4442 64048 354
Sum335 47139 78696 137344 62259 417106 068

Sym = Ant. publikum på symfonikonserter
Kamm = Ant. publikum på kammerkonserter
Andre = Ant. publikum på andre konserter og forestillingsformer

«Orkesterkonserter» omfatter det som tidligere het «symfonikonserter».

Tab 8. Antall konserter/arrangement og publikum på konserter rettet mot barn og unge

Snitt siste 4 år 2017
KonsPubKonsPub
Arktisk Filharmoni203 732359 324
Bergen Filharmoniske Orkester5618 62117419 636
Det Norske Blåseensemble447 13731 058
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester102 457--
Oslo-Filharmonien2414 118369 396
Stavanger Symfoniorkester4820 5173218 007
Trondheim Symfoniorkester & Opera2414 9102115 387
Sum22681 49230172 808

Kons = Ant. konserter/forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge
Pub = Ant. publikum på konserter/forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge

Med «rettet mot barn og unge» menes når konserten/forestillingen/arrangementet primært henvender seg til barn og unge, dvs. når målgrupen primært er barn og unge.

Tab 9. Antall transmisjoner

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni22
Bergen Filharmoniske Orkester1828
Det Norske Blåseensemble20
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester2-
Oslo-Filharmonien1915
Stavanger Symfoniorkester87
Trondheim Symfoniorkester & Opera86
Sum5958

Med «transmisjon» menes overføring av en konsert/forestilling til TV, radio, nett el. andre distribusjonskanaler.

Tab 10. Antall CD-utgivelser

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni34
Bergen Filharmoniske Orkester55
Det Norske Blåseensemble20
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester0-
Oslo-Filharmonien38
Stavanger Symfoniorkester21
Trondheim Symfoniorkester & Opera00
Sum1518

Med «CD-utgivelser» menes innspilt musikk, utgitt av musikkinstitusjonen.

Tab 11. Antall urframføringer

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni1212
Bergen Filharmoniske Orkester77
Det Norske Blåseensemble65
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester1-
Oslo-Filharmonien46
Stavanger Symfoniorkester20
Trondheim Symfoniorkester & Opera73
Sum3933

Med «urfremføring» menes førstegangsoppføring av et originalverk.

Tab 12. Antall fremførte verk

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni458478
Bergen Filharmoniske Orkester272193
Det Norske Blåseensemble223174
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester309-
Oslo-Filharmonien158201
Stavanger Symfoniorkester287237
Trondheim Symfoniorkester & Opera301322
Sum2 0081 605

Med verk menes et selvstendig musikalsk verk, originalt eller arrangert.

Tab 12b. Herav antall fremførte orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2017
OrkKammOrkKamm
Arktisk Filharmoni13613300
Bergen Filharmoniske Orkester12210500
Det Norske Blåseensemble1443000
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester13471--
Oslo-Filharmonien941800
Stavanger Symfoniorkester1894000
Trondheim Symfoniorkester & Opera1744700
Sum99344400

Ork = Antall fremførte orkesterverk
Kamm = Antall fremførte kammermusikalske verk

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 13. Antall norske samtidsverk

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni2172
Bergen Filharmoniske Orkester1512
Det Norske Blåseensemble160
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester4-
Oslo-Filharmonien1314
Stavanger Symfoniorkester160
Trondheim Symfoniorkester & Opera2641
Sum111139

Med «norsk samtidsverk» menes et nytt, selvstendig, musikalsk verk skapt i løpet av de siste 50 årene.

Tab 13b. Herav antall norske orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2017
OrkKammOrkKamm
Arktisk Filharmoni12200
Bergen Filharmoniske Orkester6100
Det Norske Blåseensemble10100
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester22--
Oslo-Filharmonien7400
Stavanger Symfoniorkester4300
Trondheim Symfoniorkester & Opera9400
Sum501700

Ork = Antall norske orkesterverk komponert i løpet av de siste 50 år
Kamm = Antall norske kammermusikalske verk komponert i løpet av de siste 50 år

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 14. Antall utenlandske samtidsverk

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni2038
Bergen Filharmoniske Orkester1745
Det Norske Blåseensemble210
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester7-
Oslo-Filharmonien2040
Stavanger Symfoniorkester160
Trondheim Symfoniorkester & Opera3055
Sum131178

Med «utenlandsk samtidsverk» menes et nytt, selvstendig, musikalsk verk skapt i utlandet i løpet av de siste 50 årene.

Tab 14b. Herav antall utenlandske orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2017
OrkKammOrkKamm
Arktisk Filharmoni7800
Bergen Filharmoniske Orkester6200
Det Norske Blåseensemble3800
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester34--
Oslo-Filharmonien6400
Stavanger Symfoniorkester7300
Trondheim Symfoniorkester & Opera8400
Sum403300

Ork = Antall utenlandske orkesterverk komponert i løpet av de siste 50 år
Kamm = Antall utenlandske kammermusikalske verk komponert i løpet av de siste 50 år

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 15. Antall konserter/forestillinger/arrangement og publikum formidlet gjennom DKS

Snitt siste 4 år 2017
KonsPubKonsPub
Arktisk Filharmoni-1 27482 053
Bergen Filharmoniske Orkester-4 9371638 425
Det Norske Blåseensemble-6 50782 700
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester-858--
Oslo-Filharmonien-6 95777 271
Stavanger Symfoniorkester-1 873189 271
Trondheim Symfoniorkester & Opera-4 784158 633
Sum027 19021938 353

Kons = Antall konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
Pub = Antall publikum på konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS

Antall konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS er tilgjengelig f.o.m. 2016.

Tab. 16 Herav formidlet gjennom DKS grunnskole og VGS

Snitt siste 4 år2017
GrVgsGrVgs
KonsPubKonsPubKonsPubKonsPub
Arktisk Filharmoni-1 274-061 7132340
Bergen Filharmoniske Orkester-4 937-01638 42500
Det Norske Blåseensemble-6 269-23882 70000
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester-858-0----
Oslo-Filharmonien-5 960-99666 6611610
Stavanger Symfoniorkester-1 132-741139 0865185
Trondheim Symfoniorkester & Opera-4 021-762147 63311 000
Sum024 45102 73721036 21892 135

Gr = Formidlet gjennom DKS - grunnskole
Vgs = Formidlet gjennom DKS - videregående skole

Konserttall fordelt på grunnskole og vgs. er tilgjengelige f.o.m. 2016.

Definisjoner

Konserter/forestillinger/arrangement

Med «konserter/forestillinger/arrangement» menes hver gang produksjonen/aktiviteten finner sted.

Publikum

Med «publikum» menes alle som er tilstede på en konsert/forestilling/arrangement som tilskuere, tilhørere eller brukere av tilbudet. Institusjonens samlede publikumstall inkluderer deltakere på formidlingsarrangement, gratisarrangement, ikke-betalende gjester, sponsorer, fribilletter, skoleklasser m.m.

Formidlingsarrangement

Med «formidlingsaktivitet» menes et selvstendig arrangement av en viss størrelse som ikke primært er av kunstnerisk karakter, men som søker å styrke mottakersiden og samtalen om kunsten, eller som på andre måter søker å kontekstualisere kunsten og/eller gjøre den mer tilgjengelig for flere.

Kunstnerisk arrangement

Med «kunstnerisk arrangement» menes et selvstendig kunstarrangement – det seg være en konsert, forestilling eller annet – som er formidlet til et tilstedeværende publikum.