SceneStatistikk.no
tilbake

Medlemmer av NTO på statsbudsjettets kapittel 323, post 01/ 70/71 - scenekunstinstitusjoner

Statistikk for:
NTOs medlemmer har opp gjennom årene rapportert på ulike variabler, og enkelte virksomheter har endret plass på statsbudsjettet. Nye medlemmer har også kommet til, og andre medlemmer produserer/formidler ikke selv direkte til et publikum. Dette er årsakene til at det mangler tall i noen av tabellene for enkelte år, og at de aggregerte tallene har endret seg noe gjennom årenes løp.
For definisjoner se lenger ned.

Tab 1. Totalt antall produksjoner/aktiviteter, forestillinger/konserter/arrangement og publikum

Snitt siste 4 år2017
Eksl. samprod. formidl. av samarbeidspartnerInkl. samprod. formidl. av samarbeidspartnerEksl. samprod. formidl. av samarbeidspartnerInkl. samprod. formidl. av samarbeidsp.
ProdForPubProdForPubProdForPubProdForPub
Brageteatret2245140 0952245140 0952140138 3762240639 174
Carte Blanche78817 5371211020 574510615 629912116 964
Dansens Hus3818221 5464424441 6073932266 9785037273 475
Den Nationale Scene51750130 01052784136 29937760126 47038816140 417
Den Norske Opera & Ballett119602314 944119602314 9441143 245380 5061143 245380 506
Det Norske Teatret461 128205 332481 185210 716531 208224 980551 388243 323
Det Vestnorske Teateret918318 524918318 5241217314 0481420618 413
Hålogaland Teater3342554 6093443557 5121536347 6361737349 269
Haugesund Teater3215618 0663316618 8962310920 2702413322 396
Kilden - Agder Teater918939 8741020046 104------
Kilden teater- og konserthus------64623121 21265624121 432
Nationaltheatret59887222 30660943237 37439936210 64840963215 620
Nordland Teater3431331 3013433133 0872135629 5542538234 063
Riksteatret18500116 09622618149 64819550155 12222664191 199
Rogaland Teater2057179 89226675104 2923361896 19737686105 006
Teater Ibsen2325325 0342425926 4222226321 0132742345 941
Teater Innlandet2643833 4923254241 2242733530 5393349040 619
Teater Vestland1015615 2901118421 1081524817 2941625018 094
Teatret Vårt3941834 1813941834 1815649828 0415955333 797
Trøndelag Teater2848594 1582849195 27322447109 00622447109 006
Turnéteatret i Trøndelag1617217 8981719621 1041313513 8881821237 491
Sum (ikke korrigert for gjestespill NTO-institusjonene imellom)6398 3471 530 18565011 6961 767 407
Sum korrigert for gjestespill NTO-institusjonene imellom:62311 5971 745 507

Prod. – Totalt ant. produksjoner/aktiviteter (inkl. formidlingsaktiviteter)
For. – Totalt ant. forestillinger/konserter/arrangement (inkl. formidlingsarrangement)
Pub. – Totalt ant. publikum (inkl. publikum på formidlingsarrangement)

Aggregerte tall korrigert for gjestespill NTO-institusjonene imellom (jf. Prop. 1S) blir trukket fra i tabell 1 på statistikksiden f.o.m. 2016 og i tabell 2 f.o.m. 2017. Tidligere ble man henvist til NTOs nettsider for de korrigerte tallene.

Samproduksjon formidlet av samarbeidspartner ble adskilt som egen kategori f.o.m. 2012, og inngår kun i tabell 1. Denne kategorien inkluderer ikke formidlingsaktiviteter.

Kilden Teater og Konserthus rapporterer som én scenekunstinstitusjon f.o.m. 2016. Tidligere rapporterte institusjonen som tre virksomheter: Kilden – Agder Teater (scenekunstinstitusjon), Kilden – Opera Sør (scenekunstinstitusjon) og Kilden – Kristiansand Symfoniorkester (musikkinstitusjon).

Tab 2. Ant. kunstneriske aktiviteter/produksjoner, forestillinger/konserter og publikum

2017
ProdForPub
Brageteatret2140138 376
Carte Blanche4579 188
Dansens Hus3826164 622
Den Nationale Scene36702120 767
Den Norske Opera & Ballett111380307 068
Det Norske Teatret50992213 972
Det Vestnorske Teateret1116813 802
Hålogaland Teater1434246 853
Haugesund Teater2310920 270
Kilden - Agder Teater---
Kilden teater- og konserthus63559115 539
Nationaltheatret38727194 155
Nordland Teater2033828 126
Riksteatret18481149 287
Rogaland Teater3252589 229
Teater Ibsen2023817 687
Teater Innlandet2431125 418
Teater Vestland1422516 354
Teatret Vårt5447326 382
Trøndelag Teater22447109 006
Turnéteatret i Trøndelag1212413 671
Sum (ikke korrigert for gjestespill NTO-institusjonene imellom)6257 8601 619 772
Sum korrigert for gjestespill NTO-institusjonene imellom:5987 7611 597 872

Prod. – Ant. kunstneriske aktiviteter/produksjoner
For. – Ant. forestillinger/konserter
Pub. – Ant. publikum på kunstneriske aktiviteter/produksjoner

Med kunstnerisk aktivitet menes et selvstendig kunstarrangement. Rene formidlingsaktiviteter inngår ikke i dette.
Kunstneriske aktiviteter og formidlingsaktiviteter ble adskilt som to underkategorier som til sammen utgjør institusjonens totaltall (jf. tabell 1) f.o.m. 2016.

Tab 3. Antall egenproduksjoner/aktiviteter, samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet og mottatte gjestespill

Snitt siste 4 år 2017
EgenSamGjestEgenSamGjest
Brageteatret6-124107
Carte Blanche5-0410
Dansens Hus2-2541421
Den Nationale Scene28-162539
Den Norske Opera & Ballett57-5161746
Det Norske Teatret35-73869
Det Vestnorske Teateret6-1732
Hålogaland Teater13-10744
Haugesund Teater6-225018
Kilden - Agder Teater7-1---
Kilden teater- og konserthus---6310
Nationaltheatret32-162649
Nordland Teater13-171632
Riksteatret6-4595
Rogaland Teater16-220310
Teater Ibsen6-81147
Teater Innlandet6-58172
Teater Vestland6-21212
Teatret Vårt16-19211520
Trøndelag Teater14-101228
Turnéteatret i Trøndelag6-6553
Sum2860234354112184

Egen = Antall egne produksjoner/aktiviteter
Sam = Antall samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet. Samproduksjon formidlet av samarbeidspartner (jf. tabell 1) inngår ikke i dette.
Gjest = Antall mottatte gjestespill/aktiviteter

Inkluderer formidlingsaktiviteter. F.o.m. 2017 registreres alle disse som én samleaktivitet (egenproduksjon).

Tab 4. Antall publikum på egenproduksjoner/aktiviteter, samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet og mottatte gjestespill

Snitt siste 4 år 2017
EgenSamGjestEgenSamGjest
Brageteatret18 3328 77213 0288 64629 167563
Carte Blanche11 0097 9871914 8108190
Dansens Hus1 0486 80913 6894 70149 56312 714
Den Nationale Scene109 12810 74110 160102 6198 71315 138
Den Norske Opera & Ballett200 73249 60364 292283 45945 22351 824
Det Norske Teatret195 5838 6634 432116 298105 6902 992
Det Vestnorske Teateret14 6933 05477611 1321 7541 162
Hålogaland Teater38 80614 0562 43919 83319 2708 533
Haugesund Teater12 5243 3383 64817 92302 347
Kilden - Agder Teater32 9345 831972---
Kilden teater- og konserthus---119 7881 4240
Nationaltheatret183 40342 8347 602201 8233 5715 254
Nordland Teater21 0803 3436 87818 4322 5608 562
Riksteatret50 44764 3188 65258 36292 0554 705
Rogaland Teater71 1338 58525681 72010 7383 739
Teater Ibsen7 75511 9165 59711 8432 3966 774
Teater Innlandet18 77216 7501 08211 55218 848139
Teater Vestland8 8365 45799716 244334716
Teatret Vårt26 2292 2544 79717 4255 7854 831
Trøndelag Teater84 0184 2145 160100 8497807 377
Turnéteatret i Trøndelag9 5546 2302 0805 0888 103697
Sum1 116 016284 755156 5561 222 547406 793138 067

Egen = Antall publikum på egenproduksjoner/aktiviteter
Sam = Antall publikum på samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet. Publikum på samproduksjon formidlet av samarbeidspartner (jf. tabell 1) inngår ikke i dette.
Gjest = Antall publikum på mottatte gjestespill/aktiviteter

Inkluderer formidlingsaktiviteter. F.o.m. 2017 registreres alle disse som én samleaktivitet (egenproduksjon).

Tab 5. Antall publikum på billetterte arrangement, herav med sponsorbilletter og fribilletter

Snitt siste 4 år 2017
BillSponsFriBillSponsFri
Brageteatret21 84711 6435 3170510
Carte Blanche14 11621 6448 04901 560
Dansens Hus17 44003 74117 51104 307
Den Nationale Scene123 5881 9008 270119 0141 8987 715
Den Norske Opera & Ballett310 7184 37720 142325 0563 09913 258
Det Norske Teatret177 16085019 734192 62656014 804
Det Vestnorske Teateret11 39601 11010 057201 990
Hålogaland Teater45 4541655 07438 173704 837
Haugesund Teater17 8221 7531 74814 8189051 700
Kilden - Agder Teater34 1647533 035---
Kilden teater- og konserthus---62 8494306 534
Nationaltheatret207 1131 33322 878199 57180623 844
Nordland Teater27 6871185 72822 3841503 911
Riksteatret114 3604 46613 602144 1744 0059 617
Rogaland Teater76 2262 35610 85088 8911 28510 712
Teater Ibsen18 566321 12414 48901 569
Teater Innlandet16 8141861 97816 8301153 152
Teater Vestland10 266097712 41201 580
Teatret Vårt29 5648233 56526 4976483 000
Trøndelag Teater92 1481 89012 520100 4468678 450
Turnéteatret i Trøndelag16 05201 35611 64702 948
Sum1 382 50121 005140 7191 430 81114 858125 998

Bill = Ant. publikum på billetterte arrangement
Spons = Herav med sponsorbilletter
Fri = Herav med fribilletter

Med «billettert arrangement» menes ethvert arrangement med billettsalg. I dette inngår både ordinære billetter, sponsorbilletter og fribilletter. Publikum i Den kulturelle skolesekken og på åpne utendørsarrangement teller eksempelvis ikke med her.

Med «sponsorbillett» menes billett til sponsorer på arrangement med billettsalg. Sponsorbillett er ikke fribillett. Med «fribillett» menes gratisbillett på arrangement med billettsalg.

Inkluderer formidlingsaktiviteter. F.o.m. 2017 registreres alle disse som én samleaktivitet (egenproduksjon).

Tab 6. Antall forestillinger/konserter/arrangement på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2017
EgenTurnéUtlandEgenTurnéUtland
Brageteatret1171750943070
Carte Blanche37341457463
Dansens Hus170412631148
Den Nationale Scene72422075730
Den Norske Opera & Ballett5292643 2161118
Det Norske Teatret1 0566651 115867
Det Vestnorske Teateret77741136352
Hålogaland Teater332740281820
Haugesund Teater10814010630
Kilden - Agder Teater124360---
Kilden teater- og konserthus---4721510
Nationaltheatret84042593402
Nordland Teater18412302291270
Riksteatret2544561644824
Rogaland Teater529170607110
Teater Ibsen751740971660
Teater Innlandet573257782570
Teater Vestland351040971510
Teatret Vårt2811081401889
Trøndelag Teater4815044700
Turnéteatret i Trøndelag15106344910
Sum6 0251 985429 4952 10893

Egen = Antall forestillinger/konserter/arrangement på fast arena/egen scene/i egen kommune
Turné = Antall forestillinger/konserter/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Utland = Antall forestillinger/konserter/arrangement i utlandet

Inkluderer formidlingsaktiviteter. F.o.m. 2017 registreres alle disse som én samleaktivitet (egenproduksjon).

Tab 7. Antall publikum på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2017
EgenTurneUtlandEgenTurneUtland
Brageteatret9 36115 19609 04729 3290
Carte Blanche4 1896 0685 9259 3455 618666
Dansens Hus18 94640815024 8791 93540 164
Den Nationale Scene124 8484 4508126 390800
Den Norske Opera & Ballett301 5927 7184 458357 6467 40015 460
Det Norske Teatret183 09519 370585195 37525 3254 280
Det Vestnorske Teateret8 8976 03813311 0662 817165
Hålogaland Teater44 1989 466040 2587 3780
Haugesund Teater14 9671 088020 0612090
Kilden - Agder Teater32 1463 5720---
Kilden teater- og konserthus---93 59727 6150
Nationaltheatret213 3197 8281 160208 86001 788
Nordland Teater16 39213 9879121 2058 3490
Riksteatret59 510106 19828210 105143 2291 788
Rogaland Teater75 8001 783095 2539440
Teater Ibsen9 86614 873010 26510 7480
Teater Innlandet6 59921 8425247 79422 7450
Teater Vestland3 13210 35404 93212 3620
Teatret Vårt24 4027 7989723 3264 456259
Trøndelag Teater93 1992580109 00600
Turnéteatret i Trøndelag1 5248 1773118 1775 7110
Sum1 245 982266 47213 7241 386 587316 25064 570

Egen = Antall publikum på egen scene/fast arena/i egen kommune
Turne = Antall publikum i Norge utenfor egen kommune
Utland = Antall publikum i utlandet

Inkluderer formidlingsaktiviteter. F.o.m. 2017 registreres alle disse som én samleaktivitet (egenproduksjon).

Tab 8. Antall uroppføringer

Snitt siste 4 år 2017
Brageteatret42
Carte Blanche34
Dansens Hus1011
Den Nationale Scene65
Den Norske Opera & Ballett118
Det Norske Teatret813
Det Vestnorske Teateret23
Hålogaland Teater44
Haugesund Teater42
Kilden - Agder Teater2-
Kilden teater- og konserthus-4
Nationaltheatret125
Nordland Teater52
Riksteatret44
Rogaland Teater46
Teater Ibsen53
Teater Innlandet85
Teater Vestland30
Teatret Vårt49
Trøndelag Teater76
Turnéteatret i Trøndelag63
Sum11299

Med «uroppføring» menes førstegangsoppføring av et originalverk

Tab 9. Antall produksjoner/aktiviteter, forestillinger/konserter/arrangement og publikum på produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge

Snitt siste 4 år 2017
ProdForPubProdForPub
Brageteatret1641237 4291738137 212
Carte Blanche181 346000
Dansens Hus11828 425111189 295
Den Nationale Scene1027939 704929840 383
Den Norske Opera & Ballett1722663 2471429259 509
Det Norske Teatret715136 535825229 351
Det Vestnorske Teateret616413 70831036 236
Hålogaland Teater1013718 59331067 590
Haugesund Teater2812314 560196010 022
Kilden - Agder Teater28311 523---
Kilden teater- og konserthus---2135453 119
Nationaltheatret1317375 712517078 046
Nordland Teater812713 010916313 222
Riksteatret621650 442920358 359
Rogaland Teater718533 2421521936 280
Teater Ibsen9867 5457744 639
Teater Innlandet1022617 257101179 370
Teater Vestland2606 6915762 788
Teatret Vårt1019216 6142323312 063
Trøndelag Teater613437 3672464 899
Turnéteatret i Trøndelag4727 1883558 050
Sum1833 136510 1381933 320480 433

Prod = Antall produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge
For = Antall forestillinger/konserter/arrangement rettet mot barn og unge
Pub = Antall publikum på produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge

Med «rettet mot barn og unge» menes når produksjonen/aktiviteten primært henvender seg til barn og unge, dvs. når målgruppen primært er barn og unge.

F.o.m. 2017 registreres formidlingsaktiviteter som én samleaktivitet med et tilhørende antall arrangement og publikum, uten at det enkelte formidlingsarrangement rettet mot barn og unge nødvendigvis registreres som en «produksjon/aktivitet rettet mot barn og unge».

Tab 10. Antall produksjoner av norsk og utenlandsk samtidsdramatikk

Snitt siste 4 år 2017
NorskUtenlandskNorskUtenlandsk
Brageteatret4190
Carte Blanche0000
Dansens Hus0010
Den Nationale Scene83166
Den Norske Opera & Ballett2231
Det Norske Teatret168119
Det Vestnorske Teateret2235
Hålogaland Teater8351
Haugesund Teater4031
Kilden - Agder Teater31--
Kilden teater- og konserthus--00
Nationaltheatret18912
Nordland Teater4112
Riksteatret80112
Rogaland Teater44162
Teater Ibsen8172
Teater Innlandet5031
Teater Vestland5022
Teatret Vårt74115
Trøndelag Teater62101
Turnéteatret i Trøndelag6151
Sum1184211843

Norsk = Antall produksjoner av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater, dvs. ny norsk scenetekst, skrevet i løpet av de siste 15 årene.
Utenlandsk = Antall produksjoner av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater, dvs. ny utenlandsk scenetekst, skrevet i løpet av de siste 15 årene.

Inkluderer produksjoner av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge.

Tab 11. Herav antall produksjoner av norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge

Snitt siste 4 år 2017
Brageteatret08
Carte Blanche00
Dansens Hus00
Den Nationale Scene20
Den Norske Opera & Ballett12
Det Norske Teatret21
Det Vestnorske Teateret21
Hålogaland Teater41
Haugesund Teater21
Kilden - Agder Teater1-
Kilden teater- og konserthus-0
Nationaltheatret60
Nordland Teater20
Riksteatret37
Rogaland Teater25
Teater Ibsen55
Teater Innlandet20
Teater Vestland11
Teatret Vårt31
Trøndelag Teater34
Turnéteatret i Trøndelag31
Sum4438


Tab 12. Antall produksjoner av ny norsk og utenlandsk koreografi

Snitt siste 4 år 2017
NorskUtenlandskNorskUtenlandsk
Brageteatret0020
Carte Blanche3131
Dansens Hus19102415
Den Nationale Scene2000
Den Norske Opera & Ballett85810
Det Norske Teatret0000
Det Vestnorske Teateret1000
Hålogaland Teater4010
Haugesund Teater1010
Kilden - Agder Teater10--
Kilden teater- og konserthus--00
Nationaltheatret3000
Nordland Teater1000
Riksteatret2010
Rogaland Teater0101
Teater Ibsen2010
Teater Innlandet4020
Teater Vestland1010
Teatret Vårt1010
Trøndelag Teater4010
Turnéteatret i Trøndelag1000
Sum58174627

Norsk = Antall produksjoner av ny norsk koreografi skapt i løpet av de siste 15 årene
Utenlandsk = Antall produksjoner av ny utenlandsk koreografi skapt i løpet av de siste 15 årene

Med «ny koreografi» menes et selvstendig, koreografisk verk.

Tab 13. Antall transmisjoner

Snitt siste 4 år 2017
Brageteatret00
Carte Blanche00
Dansens Hus00
Den Nationale Scene00
Den Norske Opera & Ballett14
Det Norske Teatret01
Det Vestnorske Teateret00
Hålogaland Teater00
Haugesund Teater00
Kilden - Agder Teater0-
Kilden teater- og konserthus-49
Nationaltheatret10
Nordland Teater00
Riksteatret02
Rogaland Teater00
Teater Ibsen00
Teater Innlandet00
Teater Vestland00
Teatret Vårt00
Trøndelag Teater00
Turnéteatret i Trøndelag00
Sum256

Med «transmisjon» menes overføring av en forestilling/konsert til TV, radio, nett el. andre distribusjonskanaler.

Tab 14. Antall forestillinger/konserter/arrangement og publikum formidlet gjennom DKS

Snitt siste 4 år 2017
ForPubForPub
Brageteatret36034 96934233 059
Carte Blanche112 976201 522
Dansens Hus264 061303 148
Den Nationale Scene102 248267 456
Den Norske Opera & Ballett1242 9342114 995
Det Norske Teatret164 39821 480
Det Vestnorske Teateret626 166393 064
Hålogaland Teater251 3086330
Haugesund Teater141 786153 789
Kilden - Agder Teater729 094--
Kilden teater- og konserthus--26441 792
Nationaltheatret51 71611711 077
Nordland Teater263 050413 013
Riksteatret5492232 116
Rogaland Teater61 33400
Teater Ibsen141 040503 426
Teater Innlandet916 978845 926
Teater Vestland365 394534 882
Teatret Vårt504 69300
Trøndelag Teater125 210185 947
Turnéteatret i Trøndelag434 675201 544
Sum1 008104 5221 361138 566

For = Antall forestillinger/konserter/arrangement formidlet gjennom DKS
Pub = Antall publikum på forestillinger/konserter/arrangement formidlet gjennom DKS

Inkluderer formidlingsaktiviteter. F.o.m. 2017 registreres alle disse som én samleaktivitet (egenproduksjon).

Tab 15. Herav formidlet gjennom DKS grunnskole og VGS

Snitt siste 4 år2017
GrVgsGrVgs
ForPubForPubForPubForPub
Brageteatret-33 234-1 73534233 05900
Carte Blanche-2 074-902191 4031119
Dansens Hus-3 041-1 020303 14800
Den Nationale Scene-1 036-1 212165 656101 800
Den Norske Opera & Ballett-1 280-1 654831 5961283 399
Det Norske Teatret-3 602-79621 48000
Det Vestnorske Teateret-4 729-1 437242 046151 018
Hålogaland Teater-711-597633000
Haugesund Teater-1 390-39531 205122 584
Kilden - Agder Teater-6 862-2 232----
Kilden teater- og konserthus----24337 077214 715
Nationaltheatret-1 566-1501016 557164 520
Nordland Teater-2 493-556413 01300
Riksteatret-0-49200232 116
Rogaland Teater-1 334-00000
Teater Ibsen-0-1 04000503 426
Teater Innlandet-6 604-374845 92600
Teater Vestland-5 176-218121 360413 522
Teatret Vårt-3 706-9860000
Trøndelag Teater-3 952-1 258133 53452 413
Turnéteatret i Trøndelag-3 988-687201 54400
Sum086 778017 7411 039108 93432229 632

Gr = Formidlet gjennom DKS grunnskole
Vgs = Formidlet gjennom DKS videregående skole

For = Antall forestillinger/konserter/arrangement formidlet gjennom DKS
Pub = Antall publikum på forestillinger/konserter/arrangement formidlet gjennom DKS

Forestillingstall fordelt på grunnskole og vgs. er tilgjengelige f.o.m. 2016.

Inkluderer formidlingsaktiviteter. F.o.m. 2017 registreres alle disse som én samleaktivitet (egenproduksjon).

Definisjoner

Produksjon/aktivitet

Med «produksjon/aktivitet» menes en publikumsaktivitet – dvs. en kunstnerisk aktivitet eller formidlingsaktivitet – som presenteres for eller involverer et tilstedeværende publikum. En produksjon/aktivitet registreres med et tilhørende antall forestillinger/konserter/arrangement.

Forestilling/konserter/arrangement

Med «forestilling/arrangement» menes hver gang produksjonen/aktiviteten finner sted, inkludert generalprøver som er åpne for publikum.

Publikum

Med «publikum» menes alle som er tilstede på en forestilling/konsert/arrangement som tilskuere, tilhørere eller brukere av tilbudet. Institusjonens samlede publikumstall inkluderer deltakere på formidlingsarrangement, gratisarrangement, ikke-betalende gjester, sponsorer, fribilletter, skoleklasser m.m.

Kunstnerisk aktivitet

Med «kunstnerisk aktivitet» menes et selvstendig kunstarrangement – det seg være en forestilling, konsert eller annet – som er formidlet til et tilstedeværende publikum. Rene formidlingsaktiviteter inngår ikke i dette.

Formidlingsaktivitet

Med «formidlingsaktivitet» menes et selvstendig arrangement av en viss størrelse som ikke primært er av kunstnerisk karakter, men som søker å styrke mottakersiden og samtalen om kunsten – eller som på andre måter søker å kontekstualisere kunsten og/eller gjøre den mer tilgjengelig for flere.

Egenproduksjon/aktivitet

Med «egenproduksjon/aktivitet» menes en produksjon/aktivitet som er produsert og formidlet av egen institusjon alene.

Samproduksjon/aktivitet

Med «samproduksjon» menes en produksjon/aktivitet som er realisert gjennom et samarbeid mellom flere parter og som registreres hos alle partene. Samarbeidet kan bestå i felles kunstnerisk utvikling, personalressurser, økonomi, teknisk bistand el.a. Det er opp til virksomheten å vurdere kritisk hvorvidt eget bidrag til samarbeidet kvalifiserer til å føre produksjonen/aktiviteten opp som en samproduksjon.

Samproduksjon/aktivitet formidlet av samarbeidspartner

Når en produksjon/aktivitet ikke er vist/formidlet av egen institusjon, men av samarbeidspartneren, skal tall innhentes fra denne og rapporteres her. Dette gjelder f.eks. forestillinger hvor institusjonen ikke selv er medarrangør av turneen. NB! Tall fra denne kategorien inngår kun i tabell 1 (se særskilte kolonner).

Mottatte gjestespill

Med «mottatt gjestespill» menes en produksjon/aktivitet som er produsert av et besøkende kompani eller en annen virksomhet og som vertsinstitusjonen formidler.