SceneStatistikk.no
tilbake

Medlemmer av NTO – musikk

Statistikk for:
NTOs medlemmer har opp gjennom årene rapportert på ulike variabler, og enkelte virksomheter har endret plass på statsbudsjettet. Nye medlemmer har også kommet til, og andre medlemmer produserer/formidler ikke selv direkte til et publikum. Dette er årsakene til at det mangler tall i noen av tabellene for enkelte år, og at de aggregerte tallene har endret seg noe gjennom årenes løp.
For definisjoner se lenger ned.

Tab 1. Totalt antall konserter/arrangement og publikum

Snitt siste 4 år 2017
KonsPubKonsPub
Arktisk Filharmoni16039 83624671 515
Barokkanerne--288 341
Bergen Filharmoniske Orkester182110 386320129 108
BIT20 Ensemble274 490355 422
Det Norske Blåseensemble10030 0286837 890
Det Norske Kammerorkester4114 3644818 210
Det Norske Solistkor3010 3714919 137
Edvard Grieg Kor--4531 163
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester11027 826--
Norsk Barokkorkester--62 118
Opera Østfold----
Oslo-Filharmonien144118 980155129 065
Oslo Quartet Series----
Riksscenen17422 27412110 720
Stavanger Symfoniorkester18985 78515881 622
Trondheim Symfoniorkester & Opera12069 01612683 622
Sum (ikke korrigert for dobbeltføringer musikkinstitusjonene imellom)1 277533 3561 405627 933
Sum korrigert for dobbeltføringer musikkinstitusjonene imellom11 393612 595

Kons = Totalt ant. konserter/forestillinger/arrangement
Pub = Totalt ant. publikum

Kilden Teater og Konserthus rapporterer som én virksomhet under scenekunstinstitusjoner f.o.m. 2016. Tidligere rapporterte Kilden som tre virksomheter: Kilden – Kristiansand Symfoniorkester, Kilden – Opera Sør (scenekunstinstitusjon) og Kilden – Agder Teater (scenekunstinstitusjon).

1 Gjelder dobbeltføringer mellom Bergen Filharmoniske Orkester og Edvard Grieg Kor.

Tab 2. Antall kunstneriske arrangement og publikum på kunstneriske arrangement

 2017
KonsPub
Arktisk Filharmoni24471 237
Barokkanerne288 341
Bergen Filharmoniske Orkester135114 158
BIT20 Ensemble213 168
Det Norske Blåseensemble6837 890
Det Norske Kammerorkester4618 110
Det Norske Solistkor4517 876
Edvard Grieg Kor3929 418
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester--
Norsk Barokkorkester62 118
Opera Østfold--
Oslo-Filharmonien94124 956
Oslo Quartet Series--
Riksscenen12110 720
Stavanger Symfoniorkester15479 428
Trondheim Symfoniorkester & Opera12582 438
Sum (ikke korrigert for dobbeltføringer musikkinstitusjonene imellom)1 126599 858
Sum korrigert for dobbeltføringer musikkinstitusjonene imellom11 114584 520

Kons = Ant. konserter/forestillinger/kunstneriske arrangement
Pub = Ant. pulikum på konserter/forestillinger/kunstneriske arrangement

Med kunstnerisk arrangement menes et selvstendig kunstarrangement. Rene formidlingsarrangement inngår ikke i dette. Kunstneriske arrangement og formidlingsarrangement ble adskilt som to underkategorier som til sammen utgjør institusjonens totaltall (jf. tabell 1) f.o.m. 2016.

1 Gjelder dobbeltføringer mellom Bergen Filharmoniske Orkester og Edvard Grieg Kor.

Tab 3. Antall publikum på billetterte arrangement, herav med sponsorbilletter og fribilletter

Snitt siste 4 år 2017
BillSponsFriBillSponsFri
Arktisk Filharmoni27 508193 32451 23201 995
Barokkanerne---7 14100
Bergen Filharmoniske Orkester90 4846896 380105 863807 057
BIT20 Ensemble1 77521829990235
Det Norske Blåseensemble22 54024088633 590200750
Det Norske Kammerorkester13 2304930817 1100618
Det Norske Solistkor9 048098316 3830579
Edvard Grieg Kor---26 83102 390
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester23 8221 1182 400---
Norsk Barokkorkester---2 11827024
Opera Østfold------
Oslo-Filharmonien89 7453502 70298 1361 4042 577
Oslo Quartet Series------
Riksscenen12 83601 57010 72001 194
Stavanger Symfoniorkester55 7451264 81454 7716304 878
Trondheim Symfoniorkester & Opera56 6214 4013 70459 0543 6734 701
Sum403 3546 99427 253483 9486 25726 998

Bill = Ant. publikum på billetterte arrangement
Spons = Herav med sponsorbilletter
Fri = Herav med fribilletter

Med «billettert arrangement» menes ethvert arrangement med billettsalg. I dette inngår både ordinære billetter, sponsorbilletter og fribilletter. Publikum i DKS og på åpne utendørsarrangement teller eksempelvis ikke med her.

Med «sponsorbillett» menes billett til sponsorer på arrangement med billettsalg. Sponsorbillett er ikke fribillett. Med «fribillett» menes gratisbillett på arrangement med billettsalg.

Tab 4. Antall konserter/forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2017
EgenTurnéUtlandEgenTurnéUtland
Arktisk Filharmoni141172209298
Barokkanerne---16111
Bergen Filharmoniske Orkester13110530758
BIT20 Ensemble15223122
Det Norske Blåseensemble4451617438
Det Norske Kammerorkester101923459
Det Norske Solistkor714423179
Edvard Grieg Kor---3852
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester62220---
Norsk Barokkorkester---420
Opera Østfold------
Oslo-Filharmonien978914645
Oslo Quartet Series------
Riksscenen1420012100
Stavanger Symfoniorkester99882123305
Trondheim Symfoniorkester & Opera8410511871
Sum832241371 18716058

Egen = Antall konserter/forestillinger/arrangement på fast arena/i egen konsertsal/egen kommune
Turné = Antall konserter/forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Utland = Antall konserter/forestillinger/arrangement i utlandet

Tab 5. Antall publikum på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2017
EgenTurnéUtlandEgenTurnéUtland
Arktisk Filharmoni28 5578 0883 19256 8857 6606 970
Barokkanerne---4 6063 485250
Bergen Filharmoniske Orkester89 4533 7395 892117 0001 45810 650
BIT20 Ensemble2 2754452545 06928964
Det Norske Blåseensemble12 70411 4613 51414 85214 4388 600
Det Norske Kammerorkester5 1164 4171 9788 9631 2308 017
Det Norske Solistkor2 4074 5931 08110 8673 3594 911
Edvard Grieg Kor---29 2035101 450
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester23 2093 8220---
Norsk Barokkorkester---1 0581 0600
Opera Østfold------
Oslo-Filharmonien84 30418 51214 942109 6657 31512 085
Oslo Quartet Series------
Riksscenen14 4900010 72000
Stavanger Symfoniorkester73 6208 9353 23074 1992 6454 778
Trondheim Symfoniorkester & Opera55 4524 7423 97978 0175 155450
Sum391 58768 75438 062521 10448 60458 225

Egen = Ant. publikum på fast arena/i egen konsertsal/egen kommune
Turné = Ant. publikum i Norge utenfor egen kommune
Utland = Ant. publikum i utlandet

Tab 6. Antall orkesterkonserter, kammerkonserter og andre konsert- og forestillingsformer

Snitt siste 4 år 2017
OrkKammAndreOrkKammAndre
Arktisk Filharmoni586041639487
Barokkanerne---0325
Bergen Filharmoniske Orkester735716674919
BIT20 Ensemble0680516
Det Norske Blåseensemble250486620
Det Norske Kammerorkester346629512
Det Norske Solistkor710412285
Edvard Grieg Kor---26121
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester18683---
Norsk Barokkorkester---411
Opera Østfold------
Oslo-Filharmonien80103381130
Oslo Quartet Series------
Riksscenen008800121
Stavanger Symfoniorkester71102874755
Trondheim Symfoniorkester & Opera522437342071
Sum395331372396367363

Ork = Ant. orkesterkonserter
Kamm = Ant. kammerkonserter
Andre = Ant. andre konserter og forestillingsformer

«Orkesterkonserter» omfatter det som tidligere het «symfonikonserter».

Tab 7. Antall publikum på orkesterkonserter, kammerkonserter og andre konsert- og forestillingsformer

Snitt siste 4 år 2017
OrkKammAndreOrkKammAndre
Arktisk Filharmoni17 5166 08216 17426 67110 42334 143
Barokkanerne---01498 192
Bergen Filharmoniske Orkester79 50610 37617 32084 2159 09320 850
BIT20 Ensemble01 1981 27205962 572
Det Norske Blåseensemble2 5929 75317 55811 50026 3900
Det Norske Kammerorkester11 7238721 85415 6951 3151 100
Det Norske Solistkor4 6572 3541 8965 85611 024996
Edvard Grieg Kor---25 9373 381100
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester11 62829213 710---
Norsk Barokkorkester---8682501 000
Opera Østfold------
Oslo-Filharmonien111 3949633 115123 5201 4360
Oslo Quartet Series------
Riksscenen0011 2630010 720
Stavanger Symfoniorkester67 6839 1668 35267 2729 4352 721
Trondheim Symfoniorkester & Opera45 1523 15419 90831 4442 64048 354
Sum351 85144 210112 422392 97876 132130 748

Sym = Ant. publikum på symfonikonserter
Kamm = Ant. publikum på kammerkonserter
Andre = Ant. publikum på andre konserter og forestillingsformer

«Orkesterkonserter» omfatter det som tidligere het «symfonikonserter».

Tab 8. Antall konserter/arrangement og publikum på konserter rettet mot barn og unge

Snitt siste 4 år 2017
KonsPubKonsPub
Arktisk Filharmoni203 732359 324
Barokkanerne--1256
Bergen Filharmoniske Orkester5618 62117419 636
BIT20 Ensemble81 339112 079
Det Norske Blåseensemble447 13731 058
Det Norske Kammerorkester101 1614782
Det Norske Solistkor399731 172
Edvard Grieg Kor--73 292
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester102 457--
Norsk Barokkorkester--00
Opera Østfold----
Oslo-Filharmonien2414 118369 396
Oslo Quartet Series----
Riksscenen15984181 468
Stavanger Symfoniorkester4820 5173218 007
Trondheim Symfoniorkester & Opera2414 9102115 387
Sum26285 97334581 857

Kons = Ant. konserter/forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge
Pub = Ant. publikum på konserter/forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge

Med «rettet mot barn og unge» menes når konserten/forestillingen/arrangementet primært henvender seg til barn og unge, dvs. når målgrupen primært er barn og unge.

Tab 9. Antall transmisjoner

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni22
Barokkanerne-2
Bergen Filharmoniske Orkester1828
BIT20 Ensemble21
Det Norske Blåseensemble20
Det Norske Kammerorkester42
Det Norske Solistkor25
Edvard Grieg Kor-6
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester2-
Norsk Barokkorkester-0
Opera Østfold--
Oslo-Filharmonien1915
Oslo Quartet Series--
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester87
Trondheim Symfoniorkester & Opera86
Sum6774

Med «transmisjon» menes overføring av en konsert/forestilling til TV, radio, nett el. andre distribusjonskanaler.

Tab 10. Antall CD-utgivelser

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni34
Barokkanerne-1
Bergen Filharmoniske Orkester55
BIT20 Ensemble00
Det Norske Blåseensemble20
Det Norske Kammerorkester03
Det Norske Solistkor21
Edvard Grieg Kor-1
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester0-
Norsk Barokkorkester-0
Opera Østfold--
Oslo-Filharmonien38
Oslo Quartet Series--
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester21
Trondheim Symfoniorkester & Opera00
Sum1724

Med «CD-utgivelser» menes innspilt musikk, utgitt av musikkinstitusjonen.

Tab 11. Antall urframføringer

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni1212
Barokkanerne-0
Bergen Filharmoniske Orkester77
BIT20 Ensemble104
Det Norske Blåseensemble65
Det Norske Kammerorkester10
Det Norske Solistkor37
Edvard Grieg Kor-1
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester1-
Norsk Barokkorkester-0
Opera Østfold--
Oslo-Filharmonien46
Oslo Quartet Series--
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester20
Trondheim Symfoniorkester & Opera73
Sum5345

Med «urfremføring» menes førstegangsoppføring av et originalverk.

Tab 12. Antall fremførte verk

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni458478
Barokkanerne-40
Bergen Filharmoniske Orkester272193
BIT20 Ensemble3518
Det Norske Blåseensemble223174
Det Norske Kammerorkester94140
Det Norske Solistkor64199
Edvard Grieg Kor-90
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester309-
Norsk Barokkorkester-0
Opera Østfold--
Oslo-Filharmonien158201
Oslo Quartet Series--
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester287237
Trondheim Symfoniorkester & Opera301322
Sum2 2012 092

Med verk menes et selvstendig musikalsk verk, originalt eller arrangert.

Tab 12b. Herav antall fremførte orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2017
OrkKammOrkKamm
Arktisk Filharmoni13613300
Barokkanerne--00
Bergen Filharmoniske Orkester12210500
BIT20 Ensemble0800
Det Norske Blåseensemble1443000
Det Norske Kammerorkester511200
Det Norske Solistkor83500
Edvard Grieg Kor--00
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester13471--
Norsk Barokkorkester--00
Opera Østfold----
Oslo-Filharmonien941800
Oslo Quartet Series----
Riksscenen0000
Stavanger Symfoniorkester1894000
Trondheim Symfoniorkester & Opera1744700
Sum1 05249900

Ork = Antall fremførte orkesterverk
Kamm = Antall fremførte kammermusikalske verk

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 13. Antall norske samtidsverk

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni2172
Barokkanerne-0
Bergen Filharmoniske Orkester1512
BIT20 Ensemble94
Det Norske Blåseensemble160
Det Norske Kammerorkester311
Det Norske Solistkor85
Edvard Grieg Kor-3
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester4-
Norsk Barokkorkester-0
Opera Østfold--
Oslo-Filharmonien1314
Oslo Quartet Series--
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester160
Trondheim Symfoniorkester & Opera2641
Sum131162

Med «norsk samtidsverk» menes et nytt, selvstendig, musikalsk verk skapt i løpet av de siste 50 årene.

Tab 13b. Herav antall norske orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2017
OrkKammOrkKamm
Arktisk Filharmoni12200
Barokkanerne--00
Bergen Filharmoniske Orkester6100
BIT20 Ensemble0000
Det Norske Blåseensemble10100
Det Norske Kammerorkester2100
Det Norske Solistkor0500
Edvard Grieg Kor--00
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester22--
Norsk Barokkorkester--00
Opera Østfold----
Oslo-Filharmonien7400
Oslo Quartet Series----
Riksscenen0000
Stavanger Symfoniorkester4300
Trondheim Symfoniorkester & Opera9400
Sum522300

Ork = Antall norske orkesterverk komponert i løpet av de siste 50 år
Kamm = Antall norske kammermusikalske verk komponert i løpet av de siste 50 år

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 14. Antall utenlandske samtidsverk

Snitt siste 4 år 2017
Arktisk Filharmoni2038
Barokkanerne-0
Bergen Filharmoniske Orkester1745
BIT20 Ensemble1313
Det Norske Blåseensemble210
Det Norske Kammerorkester162
Det Norske Solistkor72
Edvard Grieg Kor-4
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester7-
Norsk Barokkorkester-0
Opera Østfold--
Oslo-Filharmonien2040
Oslo Quartet Series--
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester160
Trondheim Symfoniorkester & Opera3055
Sum167199

Med «utenlandsk samtidsverk» menes et nytt, selvstendig, musikalsk verk skapt i utlandet i løpet av de siste 50 årene.

Tab 14b. Herav antall utenlandske orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2017
OrkKammOrkKamm
Arktisk Filharmoni7800
Barokkanerne--00
Bergen Filharmoniske Orkester6200
BIT20 Ensemble0600
Det Norske Blåseensemble3800
Det Norske Kammerorkester4000
Det Norske Solistkor0400
Edvard Grieg Kor--00
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester34--
Norsk Barokkorkester--00
Opera Østfold----
Oslo-Filharmonien6400
Oslo Quartet Series----
Riksscenen0000
Stavanger Symfoniorkester7300
Trondheim Symfoniorkester & Opera8400
Sum444300

Ork = Antall utenlandske orkesterverk komponert i løpet av de siste 50 år
Kamm = Antall utenlandske kammermusikalske verk komponert i løpet av de siste 50 år

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 15. Antall konserter/forestillinger/arrangement og publikum formidlet gjennom DKS

Snitt siste 4 år 2017
KonsPubKonsPub
Arktisk Filharmoni-1 27482 053
Barokkanerne--00
Bergen Filharmoniske Orkester-4 9371638 425
BIT20 Ensemble-1 544133 730
Det Norske Blåseensemble-6 50782 700
Det Norske Kammerorkester-0121 100
Det Norske Solistkor-000
Edvard Grieg Kor--00
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester-858--
Norsk Barokkorkester--00
Opera Østfold----
Oslo-Filharmonien-6 95777 271
Oslo Quartet Series----
Riksscenen-000
Stavanger Symfoniorkester-1 873189 271
Trondheim Symfoniorkester & Opera-4 784158 633
Sum028 73424443 183

Kons = Antall konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
Pub = Antall publikum på konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS

Antall konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS er tilgjengelig f.o.m. 2016.

Tab. 16 Herav formidlet gjennom DKS grunnskole og VGS

Snitt siste 4 år2017
GrVgsGrVgs
KonsPubKonsPubKonsPubKonsPub
Arktisk Filharmoni-1 274-061 7132340
Barokkanerne----0000
Bergen Filharmoniske Orkester-4 937-01638 42500
BIT20 Ensemble-1 544-0133 73000
Det Norske Blåseensemble-6 269-23882 70000
Det Norske Kammerorkester-0-0121 10000
Det Norske Solistkor-0-00000
Edvard Grieg Kor----0000
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester-858-0----
Norsk Barokkorkester----0000
Opera Østfold--------
Oslo-Filharmonien-5 960-99666 6611610
Oslo Quartet Series--------
Riksscenen-0-00000
Stavanger Symfoniorkester-1 132-741139 0865185
Trondheim Symfoniorkester & Opera-4 021-762147 63311 000
Sum025 99502 73723541 04892 135

Gr = Formidlet gjennom DKS - grunnskole
Vgs = Formidlet gjennom DKS - videregående skole

Konserttall fordelt på grunnskole og vgs. er tilgjengelige f.o.m. 2016.

Definisjoner

Konserter/forestillinger/arrangement

Med «konserter/forestillinger/arrangement» menes hver gang produksjonen/aktiviteten finner sted.

Publikum

Med «publikum» menes alle som er tilstede på en konsert/forestilling/arrangement som tilskuere, tilhørere eller brukere av tilbudet. Institusjonens samlede publikumstall inkluderer deltakere på formidlingsarrangement, gratisarrangement, ikke-betalende gjester, sponsorer, fribilletter, skoleklasser m.m.

Formidlingsarrangement

Med «formidlingsaktivitet» menes et selvstendig arrangement av en viss størrelse som ikke primært er av kunstnerisk karakter, men som søker å styrke mottakersiden og samtalen om kunsten, eller som på andre måter søker å kontekstualisere kunsten og/eller gjøre den mer tilgjengelig for flere.

Kunstnerisk arrangement

Med «kunstnerisk arrangement» menes et selvstendig kunstarrangement – det seg være en konsert, forestilling eller annet – som er formidlet til et tilstedeværende publikum.